CV

Längre utbildningar:
* Gymnasieingenjörsutbildning med svagströmsinriktning.
* Reservofficers- och kaptensutbildning i artilleriet.
* Civilingenjörsutbildning Teknisk Fysik och Elektronik datainriktning.

För att ta fram ett färdigt kretskort tar man först fram ett mönsterkort som sedan monteras och som därefter kan konfigureras.
Under min yrkesmässiga tid har jag varit med att ta fram följande kort (oftast som huvudansvarig):

Aktivt Bakplan (1995-1997)

Applikation: Superdator för bildbehandling (kom aldrig ut på marknaden)
Beskrivning:
Ett aktivt bakplan som aktivt band ihop ett obegränsat antal processorkort och skickar data mellan dessa i en tvådimensionell struktur. Överföringshastighet var 1056 Mbit/sek i alla riktningar.
Antal lager: 10
Antal komponenter: ca 1 000
Antal FPGA-grindar: 64 000

Stereokameror (1997-1998)

Applikation: Kameraenhet som ger en tredimensionell bild.
Beskrivning:
Ett kort som styr två kameror och skickar ner data på optofiber (överföringshastighet 270 Mbit/sek) och ett kort som tar emot kameradata och placerar bilden i ett datorminne.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 300
Antal FPGA-grindar: 20 000

Framegrabber I (1998)

Applikation: PCI-kort som tar in en bild från en kamera till en dator
Beskrivning:
Ett kort som monteras i en SUN-station och styrs via PCI-bussen. Kortet både styr och tar emot data från kameran. Kortet gör också en sortering av bilden så att den blir läsbar.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 300
Antal FPGA-grindar: 30 000

Videokonverteringsutrustning (1999)

Applikation: Enhet som omvandlar från ett videoformat till ett annat.
Beskrivning:
6 videokonverterare kopplas till PC:ns ISA-buss. Hela enhten kan i sin tur styras och övervakas från ethernet.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 500
Antal FPGA-grindar: 60 000

Styrkort (1999)

Applikation: Kort som styr kameror och andra enheter.
Beskrivning:
Kortet monteras i en PC och styrs via PC:ns serieport.
Antal lager: 2
Antal komponenter: ca 50
Antal FPGA-grindar: 1 250

PCI till seriellt (1999)

Applikation: PCI-kort som sänder ut seriellt data.
Beskrivning:
Kortet monteras i en PC och styrs och övervakar via PC:ns PCI-buss.
Antal lager: 4
Antal komponenter: ca 250
Antal FPGA-grindar: 30 000

Videogenerator (2000)

Applikation: Kort som generar testbilder i generellt videoformat (endast svart-vit).
Beskrivning:
Videokort som styrs via en GPIB-buss kopplad till en PC.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 500
Antal FPGA-grindar: 30 000

Framegrabber II (2000-2001)

Applikation: PCI-kort som tar in en bild från fyra analoga kameror och en digitala kamera till en dator.
Beskrivning: Uppgiften bestod i att byta ut utgående komponter med nya och ”gömma” skillnader mellan nya och gamla kretsar med egenutvecklad FPGA-kod.
Antal lager: 8
Antal komponenter: ca 500
Antal FPGA-grindar: 30 000

Framegrabber III (2001-2002)

Applikation: PCI-kort som tar emot kamerabilder från fyra kameror via optofiber. Bilderna kan placeras direkt i PC:ns minne eller bildbehandlas på kortet och sedan placeras i PC-minnet.
Beskrivning:
PCI-kort med en FPGA som är uppbyggd som en processor med 1 024-bits långa instruktioner (jämfört med PC:ns 32- eller 64-bits instruktioner). Processorn används för att göra bildbehandling i realtid.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 750
Antal FPGA-grindar: 400 000

Videogenerator II 2003

Applikation: Kort som generar testbilder i generellt videoformat (även färg).
Beskrivning:
Videokort som styrs via en GPIB-buss kopplad till en PC.
Antal lager: 8
Antal komponenter: ca 500
Antal FPGA-grindar: 150 000

Framegrabber IV 2003

Applikation: PCI-kort som tar in en bild från fyra analoga kameror och en digitala kamera till en dator (samma kort som framegrabber II och III)
Beskrivning:
Uppgiften bestod i att byta ut en rad komponenter och lägga in flera funktioner i FPGA-koden.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 400
Antal FPGA-grindar: 240 000

Videokort 2004

Applikation: Kort som gör d..v.s. bildbehandling och driver en digital display
Beskrivning:
Den digitala bilden mixas med fyra overlay bilder och original video förbättras digitalt.
Antal lager: 4
Antal komponenter: ca 100
Antal FPGA-grindar: 200 000

Video- och datorkort 2005

Applikation: Kort som mixar dator bild och kamera bild och visar utbilden (efter bildbehandling) på en datormonitor. Kortet styrs via en panel eller från en dator.
Beskrivning:
Tre analoga, en DVI källa samt overlay bilder och text mixas och bildbehandlas digitalt. FPGA. I FPGA:n finns även en mjuk processor.
Antal lager: 6 (2 kort)
Antal komponenter: ca 400
Antal FPGA-grindar: 250 000
Processor: NIOS

Robotstyrning 2006

Applikation: Kort styr en robot och mäter kontinuerligt strömförbrukningar, vinklar, hastighter m.m.
Beskrivning:
Alcom, UART, PWM, Encoder och Camera interface som styrs och samplas in.
Antal lager: 6
Antal komponenter: ca 800
Antal FPGA-grindar: 400 000
Processor: NIOS

   
Videokomprimering med Ethernet-anslutning 2007

Applikation: Kort tar in två video källor, komprimerar bilderna och skickar ut resultatet på  Ethernet.
Beskrivning:
Dubbla trippel AD-omvandling som styrs med hjälp av en FPGA. Ethernet och JPEG gör i Blackfin processor.
Antal lager: 6 (2 kort)
Antal komponenter: ca 600
Antal FPGA-grindar: 200 000
Processor: BF537

 

Denna sida uppdaterades: 2008-04-02. Kommentarer/frågor om denna hemsida.