Antal FPGA grindar

En FPGA (Field Programmable Gate Array) är en programmerbar logik krets. Det finns andra liknade typer av programmerbara logikkretsar som t.ex. CPLD, PLD m.m. Jag har valt att på denna hemsida kalla all dessa likartade typer för FPGA:er.

Vid uppstart konfigureras FPGA-kretsen d.v.s. grindarna i kretsen sätts som öppna eller sluten (fysisk programmering). Se även "Från VHDL-kod till färdig krets". Hur man räknar grindar skiljer mellan olika tillverkare och teknologier. Jag har använt Alteras beräkning av grindar som är låg i jämförelse med andra tillverkare (kan skilja med en faktor 2-3).

Tillbaka

Denna sida uppdaterades: 2005-05-29. Kommentarer/frågor om denna hemsida.