Ingers och Nisses hus i Örbyhus
Revision 3.0.Alfa

Välkommen till Nisses och Ingers rundvandring i Vattentornshuset.
Starta rundvandringen genom att klicka på bilden av huset.
Väl inne i huset navigerar du dig fram genom att klicka på de röda pilarna.
Med de gröna pilarna kan du även gå fram och tillbaka i tiden. Rundvandringen startar April 2000.
Upptill på alla sidor finns en liten karta som markerar var du är.
Längs ner på denna sida finns också länkar till ritningar på huset och köket.

 

Ritningar på huset (Kräver att du har Acrobat Reader installerad)

Ursprångsritning (borttagen länk)
Ombyggnadsritning (borttagen länk)
Planritning (borttagen länk)

Ritningar på köket (JPEG format)

Köksritning (borttagen länk)
Vy ovan ifrån (borttagen länk)
Vyer från sidan (borttagen länk)