Antal Komponenter


Ett kretskort består av ett
mönsterkort och ett antal komponenter. Komponenterna kan var allt från små motstånd på någon mm till stora logikkretsar på några kvadrat centimeter.

Exempel på små komponenter

En 672 pinnaras FBGA (27 x 27 mm)

Hålmonterade komponeter
Komponenter med ben som monteras i borrade hål på mönsterkort.

Ytmonterade komponenter
Det flesta modärna komponenterna monteras enbart med en anläggningsyta på mönsterkortet.

Tillbaka

Denna sida uppdaterades: 2005-05-29. Kommentarer/frågor om denna hemsida.